Hjem


Baarse- Beldringe Lokalråd har medvirket til


1) Oprensning af gadekæret på Snerserevej.

2) Etablering af Fibernet for 220 husstande i landzonen.

3) Medvirkende i arbejdsgruppen for udvikling af Bårse søerne.

4) Medvirkende til afholdelsen af Jazz i Landsbyen.

5) Medvirkende til etablering af Krolf bane ved Paradiset.

Lokalrådet arbejder for landsbyens borgere. Vi er demokratisk valgt på generalforsamling, hvor aller landsbyens borgere er stemmeberettigede.


Opgaver: 

- afgiver høringssvar til kommunalbestyrelsen

- afholder borgermøder og arrangerer et årligt dialogmøde med politikere

- arbejder med akruelle lokale opgaver

- lobbyarbejde overforr politikere, embedsfolk, forretningsdrivende og andre beslutningstagere.

- aktive på borgermøder

- informerer offentligheden.

- debatterer gennem lokale medier og vore to platforme. 

- er repræsenteret i Landbyforum


Generalrforsamling

På generalforsamlingen, der afholdes i 1 kvartal drøftes bl.a. forslag til arbejdet for det kommende år, der vælges nye bestyrrelsesmedlemmer. Bestyrelsen opfordrer alle borgere til at møde op på generalforsamlingen, som 14 dage før annonceres i Sydsjællands Tidende og på vore to platforme