Bosætningsprojekt

Landsbyforum i Vordingborg Kommune landsbyforum.dk har fået tilskud fra Landdistriktspuljen og LAG har indstillet til medfinansiering til at 3 lokalområder: Bårse-Beldringe, Vestmøn og Lundby kan arbejde med forskellige metoder til at øge bosætningen:

“Vordingborg har som mange andre landdistriktskommuner en tilbagegang i befolkningsantallet, og derfor vil vi gennem dette projekt lave initiativer, så potentielle tilflyttere får lettere adgang til de kvaliteter, som vi har at byde på.

Læs mere om projektet på projektets side på Landliv.dk